túi nion

Sử dụng xe kéo đi chợ - Thay đổi tạo lối sống xanh
Từ trước đến nay, ta thường dùng túi nilon để đựng đồ mỗi khi đi chợ. Xe kéo đi chợ ra đời đã tạo nên một sự thay đổi lớn về lối sống, góp phần bảo vệ môi trường