Tải trọng 400 - 600Kg

-4%
Xe đẩy hàng Prestar NG401/8
9.100.000 đ 9.500.000 đ
-9%
Xe đẩy hàng 4 bánh Nikawa WFA-600Y
4.250.000 đ 4.670.000 đ
-3%
Xe đẩy hàng Jumbo HG-510C
7.400.000 đ 7.600.000 đ
-10%
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH200T
3.000.000 đ 3.350.000 đ
-6%
Xe đẩy hàng Prestar NG-407/8
15.950.000 đ 16.900.000 đ
-7%
Xe đẩy hàng Prestar NG401/6
8.000.000 đ 8.600.000 đ