Tải trọng 400 - 600Kg

-4%
Xe đẩy hàng Prestar NG401/8
9.100.000 đ 9.500.000 đ
-9%
Xe đẩy hàng 4 bánh Nikawa WFA-600Y
4.850.000 đ 5.320.000 đ
-6%
Xe đẩy hàng Prestar NG-407/8
15.950.000 đ 16.900.000 đ
-9%
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-400
2.690.000 đ 2.950.000 đ
-7%
Xe đẩy hàng Prestar NG401/6
8.000.000 đ 8.600.000 đ