Tải trọng 3 - 5 tấn

-7%
Xe nâng tay Niuli 5 tấn càng rộng
11.300.000 đ 12.200.000 đ
-8%
Xe nâng tay Eplift 3 tấn càng rộng
5.500.000 đ 5.950.000 đ
-18%
Xe nâng tay Eplift 3.5 tấn càng hẹp
6.250.000 đ 7.600.000 đ
-18%
Xe nâng tay Eplift 3.5 tấn càng rộng
6.300.000 đ 7.700.000 đ
-9%
Xe nâng tay EPLift 5 tấn càng hẹp
12.600.000 đ 13.900.000 đ
-10%
Xe nâng tay EPLift 5 tấn càng rộng
12.700.000 đ 14.100.000 đ
-6%
Xe nâng tay Mitsulift BF35M càng rộng
8.400.000 đ 8.900.000 đ