Tải trọng 3 - 5 tấn

-9%
Xe nâng tay EPLift 5 tấn càng hẹp
12.600.000 đ 13.900.000 đ
-10%
Xe nâng tay EPLift 5 tấn càng rộng
12.700.000 đ 14.100.000 đ
Xe đẩy hàng NIKAWA FWS-100F
1.750.000 đ 1.940.000 đ
Xe đẩy hàng Phong thạnh XTB100D
1.490.000 đ 1.665.000 đ
Xe đẩy hàng sàn nhựa Ameca HAM-300P
1.350.000 đ 1.600.000 đ