Tải trọng 3 - 5 tấn

-8%
Xe nâng tay Eplift 3 tấn càng rộng
5.500.000 đ 5.950.000 đ
-18%
Xe nâng tay Eplift 3.5 tấn càng hẹp
6.250.000 đ 7.600.000 đ
-18%
Xe nâng tay Eplift 3.5 tấn càng rộng
6.300.000 đ 7.700.000 đ
-9%
Xe nâng tay EPLift 5 tấn càng hẹp
12.600.000 đ 13.900.000 đ
-10%
Xe nâng tay EPLift 5 tấn càng rộng
12.700.000 đ 14.100.000 đ
Xe đẩy hàng NIKAWA FWS-100F
1.450.000 đ 1.650.000 đ
Xe đẩy hàng Prestar NB101
2.250.000 đ 2.550.000 đ
Xe đẩy hàng sàn nhựa Ameca HAM-300P
1.320.000 đ 1.600.000 đ
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-300
1.790.000 đ 1.950.000 đ