Tải trọng 2 - 3 tấn

-7%
Xe nâng tay Eplift 3 tấn càng hẹp
5.450.000 đ 5.850.000 đ
Xe đẩy hàng NIKAWA FWS-100F
1.450.000 đ 1.650.000 đ
Xe đẩy hàng Advindeq TL-150
1.200.000 đ 12.500.004 đ