Tải trọng 170 - 350Kg

-16%
Xe đẩy hàng sàn nhựa Ameca HAM-300P
1.350.000 đ 1.600.000 đ
-20%
Xe đẩy hàng sàn thép Ameca HAM-300S
1.320.000 đ 1.650.000 đ
-14%
Xe đẩy hàng sàn nhôm Nikawa FWS-180
1.800.000 đ 2.100.000 đ
-8%
Xe đẩy hàng Prestar NF301
4.300.000 đ 4.650.000 đ
-10%
Xe đẩy hàng  sàn nhôm Nikawa FWS-250
2.500.000 đ 2.780.000 đ
-10%
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-300DX
2.650.000 đ 2.930.000 đ
-16%
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100DG
1.550.000 đ 1.850.000 đ
-13%
Xe đẩy hàng ADVINDEQ PT-300
1.390.000 đ 1.590.000 đ
-7%
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTL130DS
2.550.000 đ 2.750.000 đ
-8%
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-300
1.790.000 đ 1.950.000 đ
-4%
Xe đẩy hàng Prestar NF-327
14.350.000 đ 14.950.000 đ