Tải trọng 170 - 350Kg

-18%
Xe đẩy hàng sàn nhựa Ameca HAM-300P
1.320.000 đ 1.600.000 đ
-17%
Xe đẩy hàng sàn thép Ameca HAM-300S
1.370.000 đ 1.650.000 đ
-9%
Xe đẩy hàng sàn nhôm Nikawa FWS-180
1.600.000 đ 1.750.000 đ
-9%
Xe đẩy hàng  sàn nhôm Nikawa FWS-250
2.180.000 đ 2.390.000 đ
-9%
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-300DX
2.300.000 đ 2.520.000 đ
-19%
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100DG
1.490.000 đ 1.850.000 đ
-13%
Xe đẩy hàng ADVINDEQ PT-300
1.390.000 đ 1.590.000 đ
-7%
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTL130DS
2.550.000 đ 2.750.000 đ
-8%
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-300
1.790.000 đ 1.950.000 đ
-8%
Xe đẩy hàng Prestar NF301
4.300.000 đ 4.650.000 đ
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-170
1.350.000 đ 1.300.000 đ
Xe đẩy hàng NIKAWA FWS-100F
1.450.000 đ 1.650.000 đ
Xe đẩy hàng Advindeq TL-150
1.200.000 đ 12.500.004 đ