Tải trọng 0 - 150Kg

-14%
Xe đẩy hàng 2 bánh Nikawa NK-60DN
730.000 đ 850.000 đ
-33%
Xe đẩy hàng sàn nhựa Ameca HAM-150P
900.000 đ 1.350.000 đ
-23%
Xe đẩy hàng sàn thép Ameca HAM-150S
960.000 đ 1.250.000 đ
-12%
Xe đẩy hàng Prestar NB101
2.250.000 đ 2.550.000 đ
-10%
Xe đẩy hàng NIKAWA FWS-100F
1.750.000 đ 1.940.000 đ
-10%
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-150DX
2.250.000 đ 2.490.000 đ
-5%
Xe kéo đi chợ 2 bánh ADVINDEQ TL-90C
620.000 đ 650.000 đ
-13%
Xe đẩy hàng ADVINDEQ PT-150
1.040.000 đ 1.190.000 đ
-30%
Xe đẩy hàng sàn nhựa Feida FD-150
950.000 đ 1.350.000 đ
-90%
Xe đẩy hàng Advindeq TL-150
1.240.000 đ 12.500.004 đ
-24%
Xe đẩy hàng Kanson KS150 ( XDT003 )
950.000 đ 1.250.000 đ
-13%
Xe đẩy hàng NIKAWA FWS-150S
1.350.000 đ 1.550.000 đ
Xe đẩy hàng Phong thạnh XTB100D
1.490.000 đ 1.665.000 đ
Xe đẩy hàng NIKAWA FWS-100F
1.750.000 đ 1.940.000 đ