Tải trọng 0 - 150Kg

-16%
Xe đẩy hàng Phong thạnh XTB100D
1.400.000 đ 1.665.000 đ
-33%
Xe đẩy hàng sàn nhựa Ameca HAM-150P
900.000 đ 1.350.000 đ
-25%
Xe đẩy hàng sàn thép Ameca HAM-150S
940.000 đ 1.250.000 đ
-5%
Xe kéo đi chợ 2 bánh ADVINDEQ TL-90C
620.000 đ 650.000 đ
-13%
Xe đẩy hàng ADVINDEQ PT-150
1.040.000 đ 1.190.000 đ
-30%
Xe đẩy hàng sàn nhựa Feida FD-150
950.000 đ 1.350.000 đ
-91%
Xe đẩy hàng Advindeq TL-150
1.100.000 đ 12.500.004 đ
-30%
Xe đẩy hàng Kanson KS150 ( XDT003 )
880.000 đ 1.250.000 đ
-23%
Xe đẩy hàng NIKAWA FWS-150S
1.200.000 đ 1.550.000 đ
-12%
Xe đẩy hàng Prestar NB101
2.250.000 đ 2.550.000 đ
-12%
Xe đẩy hàng NIKAWA FWS-100F
1.450.000 đ 1.650.000 đ
-24%
Xe đẩy hàng 2 bánh Nikawa NK-60DN
650.000 đ 850.000 đ