leo cầu thang

Xe kéo hàng leo cầu thang tiện lợi cho gia đình khu tập thể
Việc chuyển đồ vật, hàng hóa lên xuống cầu thang chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là ở nhà tập thể. Khi đó, một chiếc xe kéo hàng leo cầu thang là rất cần thiết